Akomodasi TAIWAN Kepulauan di Pesisir Pantai

S.H. Villa

No. 120, Gangziwei, Huxi Township, Penghu County

+886-905-318-066

Yurong B&B

No.21-3, Qianliao, Magong City, Penghu County

+886-6-921-9845

23.5blue B&B

No.3-2, Houluo, Xiyu Township, Penghu County

+886-6-993-1366

Penghu 7 Hostel

No.387-3, Suoguangang, Magong City, Penghu County

+886-929-557-709

Villa Iris

No. 20-5, Gangzi Village, Baisha Township, Penghu County

+886-938-355-901

Yentai Hotel

No. 477, Xindian Rd., Magong City, Penghu County

+886-6-921-1111